ترکیه، بزرگترین مشتری گندم روسیه

به نقل از وسترن پرودیوسر، ترکیه، جای مصر را به عنوان بزرگترین خریدار گندم روسیه در سال جاری گرفته است. فروش به ترکیه در پنج ماه گذشته، صادرات به مصر را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است که بسیار غیرمعمول است. صادرات گندم روسیه به ترکیه در ماه‌های جولای، آگوست، سپتامبر و اکتبر بین 750 هزار و 1/1 میلیون تن در هر ماه بوده است که حدودا دوبرابر سال گذشته است. ترکیه به دنبال گندم 13 تا 14 درصد پروتئین است که روسیه آن را  برای این کشور تامین می‌کند.